Pravidelná muzikoterapie

Pravidelná muzikoterapie je určena pro třídy s žáky s ADHD, poruchou autistického spektra, Downovým syndromem a poruchou či problémem v chování. Podporuje vhodné projevení emocí, správné návyky práce s dechem a hlasem, upevňuje vztahy v kolektivu, učí děti naslouchat, lépe vnímat emoce své i ostatních, komunikovat, být kreativní a aktivní.

Cíle jsou výchovné, vzdělávací, relaxační.

Cena je 90 Kč na člověka v případě objednání na celý rok (minimální celková cena 2000 Kč). V případě objednání jen několika ukázek za rok je cena 100 Kč na člověka (minimální celková cena 2500 Kč).

Vhodné pro děti od 3 do 7 let - věkově smíšené třídy.

Trvání lekce cca 45 minut, max. počet žáků 25.

Jedná se o 4 sady 10 příběhů na školní rok.

Témata

 • inspirace knihou Ferda a jeho mouchy od autorů Scia
 • hlavní hrdina symbolizuje chlapce v předškolním věku
 • příběhy pojednávají o denních problémech dětí
 • děti vstoupí do role, mohou ovlivňovat děj, napovídat postavám
 • mohou si vyzkoušet následky rozhodnutí v bezpečném prostředí pomocí plyšových postav

 • Pozitivní žárlivost
 • Zvědavost
 • Trpělivost
 • Osamění
 • Strach
 • Přátelství
 • Smutek
 • Závist
 • Hněv
 • Stesk
 • obsahují mravní ponaučení, prožití příběhu na vlastní kůži
 • během příběhu zazní filmové a pohádkové písně či básně
 • interaktivní program, který dětem pomůže lépe si zapamatovat dějovou linku i postavy
 • zapojení dětí do příběhu umožňuje získat nový pohled a nové zážitky v důvěrně známých pohádkách
 • obsahuje naučné části o chuti, počasí a ročních obdobích, třídění odpadu a dalších aktuálních tématech

 • Jeníček a Mařenka
 • Popelka
 • Šípková Růženka
 • Tři zlaté vlasy
 • Budulínek
 • Dvanáct měsíčků
 • Smolíček pacholíček
 • Žabí král
 • Červená Karkulka
 • Zlatovláska
 • pověsti z Jihomoravského kraje s tradičními mýtickými postavami
 • lidová moudrost, lidové písně a říkadla s pohybem
 • kostýmy na míru, doprovodné hudební nástroje, tanec a práce ve dvojicích či skupinách
 • pomáhá budovat v dětech lásku k vlasti, přírodě a lidem kolem sebe

 • O založení hradu Boskovice
 • O vlčí jámě
 • Divoženky a jejich dar
 • Loupežníci u Černé Hory
 • O vodníkovi na Boskovském hradě
 • O ohnivém kostlivci
 • O hejkalovi
 • Čert a bába
 • Zkamenělá svatba pod loukou
 • O vodní víle ve Velkých Opatovicích
 • příběhy jsou zaměřené na rozvoj smyslů, vnímání i naslouchání
 • inspiraci čerpám z knihy Pohádky z iglú Jana Suchla
 • děti se seznámí s životem eskymáků, jejich domovem i tradicemi, lidovou moudrostí
 • během příběhů zazní mé vlastní písně i písně českých autorů, které si děti snadno a rády zazpívají

 • O chlapci, který lidem vrátil slunce
 • Jak vznikla Venuše
 • O bratrovi a sestře
 • Kouzelný klobouk
 • O havranovi a misce
 • Setkání s trpaslíky
 • O člověku
 • Obr
 • Konec velkého šamana
 • Medvědí dráp
 • děti během roku procestují svět a seznámi se s jinými kulturami
 • hra na neobvyklé etnické hudební nástroje, zvuky přírody a přírodních materiálů
 • tématické písně, pohybové aktivity, hra na tělo
 • pozitivní pohled na odlišnosti, ponaučení, hudební propojení různých kultur

 • Září: Bubnujeme s indiány
 • Říjen: Westernové město
 • Listopad: Safari
 • Prosinec: Cesta k Betlému
 • Leden: Eskymáci
 • Únor: Severské země
 • Březen: Mexická hudba
 • Duben: Výlet na Orient
 • Květen: Rozkvetlé Holandsko
 • Červen: Cestování pouští

Galerie

O mně

Foto Růžena Koudelková

Jmenuji se Růžena Koudelková. 5 let se aktivně věnuji muzikoterapii a dramaterapii jako OSVČ. Mými pravidelnými klienty jsou mateřské školy, základní školy, praktické školy, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Jihomoravském a Pardubickém kraji. Studovala jsem Hudební vědu a Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě a nyní studuji Muzikoterapii na navazujícím magisterském studiu a obor Sólový zpěv na konzervatoři v Olomouci. Projektem Muzikodrama jsem se zabývala ve své bakalářské práci s názvem Muzikodrama jako atraktivní cesta ke zlepšení komunikace, pozornosti a projevování emocí u dětí v předškolním věku.

Hudbou a zejména zpěvem se zabývám od dětství. Sama jsem na sobě poznala a vyzkoušela léčivé účinky muzikoterapie, která mi pomohla překonat náročná období v životě a ráda se o tuto formu terapie dělím s dalšími lidmi. Mou školitelkou v oblasti muzikoterapie je PhDr. Markéta Gerlichová, PhD., u které jsem v uplynulých letech absolvovala všechny 4 kurzy a další workshopy, účastnila jsem se setkání členů asociace muzikoterapie v České republice a také supervizí.

Na Střední pedagogické škole v Boskovicích jsem zpívala ve sboru Voice band, hrála jsem v dívčím triu a recitovala. Píšu také vlastní básně a písně. Nyní zpívám v Brněnském akademickém sboru a studuji klasický zpěv pod vedením Mgr. Ivana Choupenitche, Ph.D. Pravidelně sólově vystupuji na oslavách, svatbách, workshopech, dětských dnech, firemních večírcích či slavnostech. 4. rokem vedu příměstské tábory v rodinném centru Motýlek ve Velkých Opatovicích a v rodinném centru Jasmínka v Brně.

Odkaz na mou bakalářskou práci zde

Certifikáty

Reference

Kontaktní formulář

Účastí na Muzikodramatu poskytujete souhlas s poskytnutím fotografií či videa z dané akce, která budou použita pouze pro další propagaci mých akcí.