Muzikodrama

O co jde?

 • učení zážitkovou formou
 • s každou dramatizací nová emoce a nový hudební nástroj
 • osvojení vhodného chování
 • v bezpečném prostředí nahlédnutí do následků rozhodnutí
 • setkání s hudební naukou – mollový a durový akord, stupnice dur a pentatonická, rychlé a pomalé tempo, změny v dynamice
 • říkanky s prstohrátky paní Jenčkové pro rozvoj jemné motoriky
 • zpěv tématické písně

Ceník

 • pravidelné: 90 Kč na člověka minimální cena 1500 Kč za vystoupení
 • jednorázové: 100 Kč na člověka minimální cena 2000 Kč za vystoupení
 • náklady na cestovné dle vzdálenosti z Brna

O lekci

 • inspirace knihou Ferda a jeho mouchy od autorů Scia
 • hlavní hrdina je synonymem chlapce v předškolním věku
 • příběhy pojednávají o denních problémech dětí
 • děti vstoupí do role, mohou ovlivńovat děj, napovídat postavám
 • vhodné pro děti od 3 do 10 let – věkově smíšené třídy
 • trvání lekce cca 35 minut, max. počet žáků 25

Užitek

 • lepší zvládnutí konfliktů, jednání s autoritou (rodiči, učitelem)
 • vhodná reakce, ovládání a ohleduplné projevování emocí
 • komunikace s dospělým i vrstevníkem (děti uplatní ve škole i později v pracovním životě)
 • děti mají možnost pozorovat jednotlivé emoce na hlavním hrdinovi, pro zjednodušení slouží plyšové mouchy jako metafora emocí
 • rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky

Aktuálně spolupracuji s:

 • Paprsek Velké Opatovice
 • Domov pro seniory Šebetov
 • Domov pro seniory Vranovice
 • Domov pro seniory Černá Hora
 • Domov pro seniory Modřice
 • Stacionář Neumánek Brno
 • Centrum pro nevidomé Chrlice
 • Stacionář Domino Brno
 • Mateřská škola Všudybýlek Blansko
 • Mateřská škola U Tří oveček Boskovice
 • Mateřská škola Březina
 • Mateřská škola Kovalovice
 • Mateřská škola Pomněnky Brno
 • Mateřská škola Paršovice
 • Mateřská škola Vícov
 • Mateřská škola Mouchnice
 • Mateřská škola Cetkovice
 • Základní škola Mendlovo náměstí
 • Základní škola praktická Boskovice

Muzikoterapie

 • hudba umocňuje prožívání dramatizace
 • zlepšení sluchové percepce, smyslového vnímání, porozumění a umění naslouchat
 • děti se učí rozumět samy sobě, vytvořit si vlastní názor na řešení různých situací (nepodlehnout tlaku vrstevníků)

Lidé se speciálními potřebami, u kterých je vědecky prokázané pozitivní působení muzikoterapie:

 • lidé s problémy ve sluchové percepci
 • lidé s poruchami jazykových schopností a dovedností
 • lidé s omezeným zrakovým vnímáním
 • lidé s poruchami autistického spektra
 • syndrom ADHD
 • deprese
 • schizofrenie

Lekce s prvky muzikoterapie:

 • písně z filmů a pohádek
 • lidové písně
 • klasická hudba
 • relaxační hudba
 • improvizace s hudebními nástroji
 • populární písně
 • regionální lidové písně
 • technika zpěvu a dech
 • hudební hry a hádanky
 • hudební zvukomalebnost, hra na tělo

Dramatizace

 • technika práce s psaným textem
 • vede k získání informací, prožití, tvoření a ovlivňování děje
 • cíle: výchovné, vzdělávací, relaxační
 • poskytuje nový pohled na téma
 • vhodná pro kolektiv, ve kterém je dítě se speciálními potřebami, nebo patologickým chováním – v tomto případě se vyplatí objednat celý projekt, pravidelná dramatizace přináší lepší výsledky

Jednorázové akce dle událostí v roce:

 • září: Seznámení s novými kamarády
 • říjen: Strašidel se nebojíme
 • listopad: Podzim a hra se zvířátky
 • prosinec: Vánoce přicházejí
 • leden: Výlet na severní pól
 • únor: Maškarní bál
 • březen: Kvetoucí ráj
 • duben: Velikonoční hry
 • květen: O maminkách
 • červen: Prázdniny jsou za dveřmi

Témata

 • Pozitivní žárlivost
 • Zvědavost
 • Trpělivost
 • Osamění
 • Strach
 • Přátelství
 • Smutek
 • Závist
 • Hněv
 • Stesk
 • O založení hradu Boskovice
 • O vlčí jámě
 • Divoženky a jejich dar
 • Loupežníci u Černé Hory
 • O vodníkovi na Boskovském hradě
 • O ohnivém kostlivci
 • O hejkalovi
 • Čert a bába
 • Zkamenělá svatba pod loukou
 • O vodní víle ve Velkých Opatovicích
 • Jeníček a Mařenka
 • Popelka
 • Šípková Růženka
 • Tři zlaté vlasy
 • Budulínek
 • Dvanáct měsíčků
 • Smolíček pacholíček
 • Žabí král
 • Červená Karkulka
 • Zlatovláska
 • O chlapci, který lidem vrátil slunce
 • Jak vznikla Venuše
 • O bratrovi a sestře
 • Kouzelný klobouk
 • O havranovi a misce
 • Setkání s trpaslíky
 • O člověku
 • Obr
 • Konec velkého šamana
 • Medvědí dráp

O mně

Růžena Koudelková Foto: Maty Kamič
 • jsem speciální pedagog, mám zkušenost zejména s lidmi s mentální retardací, ADHD, Downovým syndromem, narušenou komunikační schopností a nevidomými
 • muzikoterapii se aktivně věnuji 5. rokem, aktuálně se připravuji na magisterské studium oboru muzikoterapie v Olomouci
 • má aprobace je také hudební (muzikologie na Masarykově univerzitě, zpívám v Brněnském akademickém sboru, 10 let aktivně hraji na kytaru a ukulele, jsem vedoucí na hudebních táborech Rodinného Centra Motýlek, zpívám od 4 let populární, muzikálovou a klasickou hudbu
 • jsem členem Muzikoterapeutické asociace ČR, pravidelně se vzdělávám pod vedením PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D, využívám pro svou práci její supervize
 • pro více informací odkazuji na mou bakalářskou práci s názvem Muzikodrama jako atraktivní cesta ke zlepšení komunikace, pozornosti a projevování emocí u dětí v předškolním věku

Galerie

Certifikáty, ocenění a reference

img00
img01
img02
img03
img04
img05
img06
img07
img08
img09
ref00
ref01
ref02
ref03