Jednorázové muzikodrama


 • zážitkové představení s terapeutickými nástroji, živou hudbou, kvalitním ozvučením
 • celý příběh je doprovázený mým zpěvem a hrou na elektroakustickou kytaru či ukulele
 • děti jsou do příběhu po celou dobu zapojovány, mohou ovlivňovat děj, napovídat postavám, rozhodovat o tom, jak celý příběh skončí
 • obsahuje základní dechovou a hlasovou průpravu, rozezpívání a také závěrečnou relaxaci
 • vhodné pro děti od 2,5 do 12 let
 • maximální počet účastníků v 1 skupině je 30
 • cena je určena vždy individuálně dle počtu účastníků, délky představení a nákladů na dopravu (možné hradit jako projektový den ze šablon)
 • je možné vytvořit přímo pro Vaši třídu příběh na míru - v dramatizaci se vždy opírám o již napsaný text, stačí poslat do zprávy daný text, píseň či povídku a oblíbené písně dětí či notový materiál a písně do příběhu zapracuji, aby si je děti zazpívaly
 • téma jednorázové ochutnávky si můžete vybrat z mé nabídky dramatizací rozdělených do 4 kategorií podle ročních období

Témata

 • Kvetoucí ráj
 • Velikonoční hry
 • O maminkách
 • Z českých pohádek:
 • Šípková Růženka
 • Budulínek
 • Červená Karkulka
 • Prázdniny jsou za dveřmi (výlet k moři, přírodní živly, počasí, dopravní prostředky, libozvučné terapeutické nástroje)
 • Pasování prvňáčků (pasování dešťovou holí, zapojení velkých bublifuků, příběh i pro ostatní děti, básně na míru pro rozloučení s paní učitelkou, báseň s pohybem pro budoucí prvňáčky)
 • Dětský den (venkovní příběh, živá hudba - písně na přání, k dispozici mikrofon pro děti a jejich básně, písně, megabubliny, smývatelné tematické tetování na ruku, balónková zvířátka)
 • Jak překonat stesk po rodičích
 • Seznámení s novými kamarády
 • Strašidel se nebojíme
 • Podzim a hra se zvířátky
 • Vánoce přicházejí - příběh narození Ježíška
 • Vánoční besídka - doprovodný program, hry pro rodiče s dětmi
 • Výlet na severní pól
 • Kouzelný dar ledního medvěda
 • Z eskymáckých legend - O chlapci který vrátil lidem slunce
 • Maškarní bál
 • Z českých pohádek:
 • 12 měsíčků
 • Popelka

Galerie

O mně

Foto Růžena Koudelková

Jmenuji se Růžena Koudelková. 5 let se aktivně věnuji muzikoterapii a dramaterapii jako OSVČ. Mými pravidelnými klienty jsou mateřské školy, základní školy, praktické školy, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Jihomoravském a Pardubickém kraji. Studovala jsem Hudební vědu a Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě a nyní studuji Muzikoterapii na navazujícím magisterském studiu a obor Sólový zpěv na konzervatoři v Olomouci. Projektem Muzikodrama jsem se zabývala ve své bakalářské práci s názvem Muzikodrama jako atraktivní cesta ke zlepšení komunikace, pozornosti a projevování emocí u dětí v předškolním věku.

Hudbou a zejména zpěvem se zabývám od dětství. Sama jsem na sobě poznala a vyzkoušela léčivé účinky muzikoterapie, která mi pomohla překonat náročná období v životě a ráda se o tuto formu terapie dělím s dalšími lidmi. Mou školitelkou v oblasti muzikoterapie je PhDr. Markéta Gerlichová, PhD., u které jsem v uplynulých letech absolvovala všechny 4 kurzy a další workshopy, účastnila jsem se setkání členů asociace muzikoterapie v České republice a také supervizí.

Na Střední pedagogické škole v Boskovicích jsem zpívala ve sboru Voice band, hrála jsem v dívčím triu a recitovala. Píšu také vlastní básně a písně. Nyní zpívám v Brněnském akademickém sboru a studuji klasický zpěv pod vedením Mgr. Ivana Choupenitche, Ph.D. Pravidelně sólově vystupuji na oslavách, svatbách, workshopech, dětských dnech, firemních večírcích či slavnostech. 4. rokem vedu příměstské tábory v rodinném centru Motýlek ve Velkých Opatovicích a v rodinném centru Jasmínka v Brně.

Odkaz na mou bakalářskou práci zde

Kontaktní formulář

Účastí na Muzikodramatu poskytujete souhlas s poskytnutím fotografií či videa z dané akce, která budou použita pouze pro další propagaci mých akcí.